Ga naar de inhoud

Pasfoto’s digitaal (RDW)

Bij Foto Totaal – Maarssen uw rijbewijs online te kunnen te kunnen verlengen, is een digitale pasfoto nodig die is gemaakt bij een erkende fotograaf van Foto Totaal Moisesfotograaf.

De Foto Totaal stuurt uw pasfotos en handtekening  beveiligd en digitaal door naar de RDW

De RDW controleert de ontvangen gegevens en stuurt u een  e-mail. U kunt ook inloggen  via  www.rdw.nl/rijbewijsverlengen  en  vanaf daar de volgende stappen volgen.

 Log veilig  in met  de DgiD-app op uw mobile telefoon

Controleer de gegevens en regel de verlenging van uw rijbewijs. Daarna rekent u af met IDeal

De RDW maakt uw rijbewijs  en binnen 2 werkdagen krijgt un een e-mail als uw rijbewijs klaar ligt bij de gemeente

Kijk opd de website van uw gemeente of u een afspraak moet maken voor  het afhalen  van uw rijbewijs. Neem een geldig identiteitsbewijs mee als u uw nieuwe rijbewijs ophaalt.  Uw oude rijbewijs  moet u inleveren

Uw  krijgt dan ook een setje pasfoto’s (6 stuks) mee. 

Procedure online inloggen : kijken foto’s
Klik, verleng hier uw rijbewijs online

Foto Nr. 1

Naar klick kijk informatie, ga naar beneden,  naar Nr. 8

Foto Nr. 2

Klik rode doos ( Rijbewij verlengen )

Foto Nr. 3