Saltar al contenido

Pasfotosaanhuis op locatie

Pasfoto’s op locatie. Maken pasfoto’s omdat wij begrijpen dat niet iedereen gemakkelijk naar de fotozaak. Daarom kan gaan op locatie pasfotomaken. Echter is er volgens de wet wel bepaald dat iedereen een recente pasfoto moet aanleveren voor officiële documenten

Wij maken officiele pasfoto’s. Onze pasfoto’s voldoen aan de gestelde eisen voor Paspoort, identiteitskaart en/of Rijbewijs geldende eisen, te weten:

– Het moeten kleurenfotos zijn.
– Ze moeten van recente datum zijn (niet ouder dan een half jaar) .
– De pasfoto’s moeten van goede kwaliteit zijn. (dit ter beoordeling van de gemeente) .
– De pasfoto’s dienen ongeveer 4cm hoog en 3cm breed te zijn .
– De breedte van uw hoofd dient ongeveer 2cm van de afbeelding in beslag te nemen.
– De pasfoto’s moeten recht van voren zijn genomen.
– Het hoofd dient onbedekt te zijn tenzij godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische oorzaken zich hiertegen verzetten.
– Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen (een   donkere bril is alleen op aantoonbare medische gronden toegestaan).
– De pasfoto’s mogen geen beschadiging vertonen.

Pasfoto’s voor een Amerikaans paspoort worden ook door ons gemaakt

Pasfoto's op locatie